کافه موسیقی
در طبقه‌ي چهارم در بخش موسیقی شهرکتاب فضایی متفاوت برای گپ و گفت ايجاد كرده‌ايم تا هم قدري استراحت كنيد و هم با دوستان به گفت و شنيد از وقايع هنري و اجتماعي روز بپردازيد. در کافه‌ي شهرکتاب نوشیدنی گرم و كيك‌هاي خانگي سرو مي‌شود.