هدیه‌های هنری
در كنار مصرف، حمايت از توليد كننده‌گان آثار هنري از كارهاي شهركتاب ابن‌سينا است. اين حمايت از طريق عرضه و فروش آثار هنرمندان داخلي صورت مي‌گيرد. سفال، شمع، نقاشي، دفتر يادداشت دست‌ساز، شيشه‌گري و آينه‌كاري و مولاژهاي فرهنگي بخشي از آفرينه‌هاي اين هنرمندان است. جايگزيني هداياي معمولي با آثار هنري، نگاه لطيف‌تري به اين بخش داده است. بخش هدايا در زماني كوتاه، مشتريان پروپاقرصي پيدا كرده است. همين استقبال موجب شده تا در افق فروشگاه، گسترش اين بخش در اولويت باشد. اميد است روزي بتوان آثار عكاسان و نقاشان را نيز در اين بخش فروشگاه عرضه كنيم.