تماس
شهركتاب ابن‌سينا فروشگاهي به گستره‌ي 750 متر مربع است در چهار طبقه. اين شهركتاب بزرگترین مرکز تامين فرآورده‌هاي فرهنگي در غرب تهران است. اعتبار كنوني اين فروشگاه به مجموعه‌سازي مطلوب و به‌روزي است كه همكاران فعال ما آن را شكل داده‌اند.

شهرك غرب، ايران زمين، كنارفرهنگسراي ابن‌سینا
تلفن: 88080330 - 88089594 - 88089595 - 88084341 - 88368323
نمابر 88084341
ساعت كار فروشگاه همه روزه از ساعت 09:00 تا 22:30