نوشت‌افزار
بخش نوشت‌افزار تلاش ‌مي‌كند تا با تامين تجهيزات جديد و فناوري‌هاي نو مجموعه‌اي روزآمد و حرفه‌اي را براي مراجعان تامين كند. اين بخش تا حدودي ابزار فني و مهندسي و اكثر تجهيزات حرفه‌اي نقاشي، ماكت‌سازي و گرافيك را نيز عرضه مي‌كند. كارمندان اين بخش علاوه بر معرفي نوشت‌افزارهاي معتبر داخلي و خارجي، به شناساندن نمونه‌هاي ارزان ولي با كيفيت كالاهاي كم‌تر شناخته شده هم مي‌پردازند. مواد اوليه، ابزار و لوازم سه گروه كالاي اصلي اين بخش هستند.