نشر الکترونیک
اين شاخه‌ي جديد از نشر به سرعت رو به گسترش است و با امكانات بالقوه‌ي خود، قابليت ارائه اطلاعات به‌صورت چند رسانه‌اي را داراست. بخش نشر الكترونيك در دو حوزه‌ كودك و نوجوان و بزرگسال در دو طبقه‌ي فروشگاه فعال است.