نشریات
نشريات در دو بخش نشريات خارجي و داخلي ارائه مي‌شود. نشريات خارجي از نماينده‌گي‌هاي معتبر داخلي و تقريباً هم‌زمان با ديگر كشورهاي جهان وارد و عرضه مي‌شود. نشريات داخلي نيز در سه گروه نشريات معرف كتاب، نشريات اجتماعي و سياسي و نشريات تخصصي است. گروه اول كه بيشتر مورد توجه كتاب‌خوانان حرفه‌اي است، حاوي فهرست جديدترين آثار چاپي است، و برخي از آن‌ها رايگان عرضه مي‌شود. گروه دوم نشريات سياسي و اجتماعي و جُنگ‌ها است كه معمولاً در فواصل زماني ماهانه يا فصلي به دست مخاطبان مي‌رسد. گروه آخر هم نشريات تخصصي در زمينه‌هاي مختلف از جمله هنر و معماري است كه مراجعان دائمي فروشگاه از علاقه‌مندان ثابت آن‌اند.